Aulakuva
Asianajotoimisto LakimiesCom
Advokatbyrån LakimiesCom AB startade verksamheten 2002 och arbetar huvudsakligen med affärsjuridik.

Vi är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och våra klienter är företag av varierande storlek som är verksamma i olika branscher. Vi anpassar vårt uppdrag alltid enligt klienters behov.

Vi erbjuder biträde i rättsliga angelägenheter även för privatpersoner som har behov av juridiskt biträde, speciellt i tvistemål och andra civilrättsliga ärenden.

VERKSAMHETSOMRÅDEN


Vi är i första hand inriktade på följande rättsområden:
 • Konstruktion och fastighetsrätt
 • Avtals- och skadeståndsrätt
 • Bolagsrätt och företagsarrangemang
 • Processer och tvisteförhandlingar
 • Familje- och arvsrätt
 • Konkurs- och insolvensrätt


 • ADVOKATER


  Vi är för tillfället ett team av två advokater som har lång erfarenhet av olika juridiska uppgifter:
  Advokat Janne Riihimäki
  Advokat Pertti Mandell

  PRISER


  Timdebiteringspris för företag från 215,00 e + moms 24 %
  Timdebiteringspris för privatpersoner från 205,00 e + moms 24 %