Konkurssi ja maksukyvyttömyys
Toimistollamme on pitkäaikainen kokemus konkurssiasioiden hoidosta. Toimimme konkurssitapauksissa pesänhoitajina.

Toimimme myös avustajina konkurssin eri asianosaistahoille konkurssin eri vaiheissa koskien esimerkiksi konkurssiuhkaista maksukehotusta, konkurssihakemusta tai takaisinsaanteja.

Maksukyvyttömyystilanteissa usein niin velkojien kuin velallisen etu on pitkällä tähtäimellä velallisyrityksen kannattavan liiketoiminnan jatkaminen. Hoidamme tällaisissa tapauksissa asiantuntemuksella neuvotteluja ja selvityksiä vapaaehtoisista yrityssaneerauksista, kuten myös lakiin perustuvia yrityssaneerauksia toimien näissä tuomioistuimen määrääminä selvittäjinä tai avustajina eri asianosaistahoille.