Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu
Asianajotoimisto LakimiesCom Oy on hoitanut ansiokkaasti niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin riita-asioita yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä kuluttajariita-, arvopaperi- ja vakuutuslautakunnassa.

Toivotun päämäärän saavuttaminen erilaisissa riitaprosesseissa on usein ratkaisevasti riippuvainen siitä, miten asiaa ajetaan. Kokemuksemme ja erityisosaamisemme liittyen riitaprosessin kulkuun ja asioiden esittämistapaan palvelee päämiestemme etua heidän saavuttaessa tehokkaasti lailliset oikeutensa olipa kyse oikeudenkäynnistä tai riidan ratkaisusta tuomioistuimen ulkopuolella.