Perhe- ja perintöoikeus
Toimistomme hoitaa laajalti erilaisiin yksityiselämän juridisiin asioihin liittyviä kysymyksiä. Hoidamme muun muassa avioliiton solmimiseen, avioeroon, lasten elatukseen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja huoltoon sekä perintöoikeuteen liittyviä asioita.

Tyypillisiä hoitamiamme perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja ovat:

  • avioehtosopimusten laadinta, konsultointi ennen avioliiton solmimista
  • avustaminen avioeroon ja avopuolisoiden yhteistalouden varallisuussuhteiden purkamiseen liittyvissä asioissa
  • ositussopimukset
  • toimiminen avioero- ja avopuolisoiden yhteistalouden purkamisasioissa tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana
  • lasten elatukseen, asumiseen, huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat
  • testamenttien ja edunvalvontavaltuutusten laadinta
  • perukirjojen ja perinnönjakokirjojen laadinta, perinnön siirtymisen verosuunnittelu
  • toimiminen perinnönjakoasioissa tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana