Rakentaminen ja asuntontokauppa
Asunto- ja kiinteistökaupoissa sekä rakentamisessa puhutaan usein erittäin merkittävistä varallisuusintresseistä, minkä vuoksi niihin kohdistuu mittava määrä sitovia ja ohjeluontoisia lakeja, määräyksiä ja säännöksiä. Asianajotoimisto LakimiesCom Oy:n eräänä keskeisenä erityisosaamisalueena on ollut neuvoa päämiehiämme tämän lainsäädännön suhteen ja avustaa tarvittaessa laillisten oikeuksien saavuttamiseksi viime kädessä tuomioistuimessa.

Rakentamiseen, asunto- ja kiinteistökauppaan liittyy usein keskeisellä tavalla rakennustekniikka ja rakentamista sääntelevät sitovat ja ohjeluontoiset normit. Asianajotoimisto LakimiesCom Oy:lle on kokemuksen kautta kertynyt mittava osaaminen sanotun erityissääntelyn ja alalla vallitsevien vakiintuneiden käytäntöjen suhteen laajan asiantuntijayhteistyöverkon lisäksi.

Rakentamiseen ja rakennuttamiseen/rakennusurakointiin sekä erilaisiin talopaketti- ja tuoteosatoimituksiin liittyvien sopimusten ymmärtäminen kaikkine kaupallisine ja teknisine liiteasiakirjoineen edellyttää vahvaa teknistä osaamista ja toimialatuntemusta, jota Asianajotoimisto LakimiesCom Oy edustaa.

Olipa asiakkaalla joko tarve laatia tai tarkistuttaa sopimuksia alan asiantuntijalla taikka ratkaistavana ongelmana hometalo, rakennusvirhe tai urakkariita, on turvallista tukeutua Asianajotoimisto LakimiesCom Oy:n erityisosaamiseen ja vahvaan kokemustaustaan.