Sopimus- ja kauppaoikeus
Asianajotoimisto LakimiesCom tarjoaa sopimusoikeudellista neuvontaa kattavasti kaikentyyppisille ja -kokoisille yrityksille asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Yrityksen toimialasta riippumatta yhtiön kaupallisia suhteita säännellään erilaisin sopimuksin, vaikka sopimusta ei aina eikä usein silloinkaan kun se olisi tarpeen, tehdä kirjallisesti. Emme voi olla korostamatta sitä, että kaikkeen liiketoimintaa liittyy aina operatiivisten riskien ohella eriasteisia oikeudellisia riskejä. Näitä riskejä voi hallita erittäin kohtuullisin kustannuksin muun muassa huolehtimalla siitä, että yritys määrittää oikeussuhteitaan riittävässä määrin kirjallisin sopimuksin ja että yrityksen sopimukset on laadittu tai ne on tarkastettu ennen niihin sitoutumista sopimusoikeuden asiantuntijan toimesta. Kuten vanha kansa, myös LakimiesCom allekirjoittaa sen, että on aina "parempi katsoa kuin katua".

Tarjoamme myös kattavat neuvontapalvelut kauppaoikeudellisissa kysymyksissä. Kokemuksemme kattaa erilaiset kauppatransaktiot rahoitusjärjestelyineen yksittäisen kappaletavaran kaupasta aina risteilyaluksen hankintaan.

Sopimus- ja kauppaoikeudelliset palvelumme kattavat esimerkiksi seuraavien kaupallisten sopimusten laatimisen ja neuvonnan niihin liittyvissä oikeuskysymyksissä:

  • kauppakirjat ja vuokrasopimukset
  • toimitus-, hankinta-, agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
  • rakentamiseen ja talopakettitoimituksiin liittyvät sopimukset
  • palvelu- ja toimeksiantosopimukset
  • rahoitussopimukset, velkakirjat ja vakuusasiakirjat
  • osakassopimukset
  • tietotekniikkasopimukset
  • työ- ja johtajasopimukset