Vahingonkorvausoikeus
Hoidamme laajalti erilaisia vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen sekä tuotevastuuseen liittyviä toimeksiantoja niin korvausvastuullisten tahojen kuin vahinkoa kärsineiden osapuoltenkin toimeksiannoista.

Kysymys vahingonkorvauksesta voi esiintyä yhtä lailla riita- tai rikosasian liitännäisenä kysymyksenä esimerkiksi sopimusriidassa, tavaran virheellisyyttä koskevassa riidassa tai rikosasiassa rikoksen uhrin vaatimuksena, mutta yhtä lailla vahingonkorvausvaatimus voi myös olla yksinomaisena vaatimuksena tai riita-asian pääkysymyksenä.

Usein korvauskysymyksiin liittyy vahinkoa kärsineen ja vahingon aiheuttajan tai vahingosta ankarassa vastuussa olevan toimijan ohella myös muita tahoja mahdollisine vaatimuksineen tai osavastuineen, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiö, työnantaja, kanssatoimija, aliurakoitsija tai tuotteen maahantuoja.

Joskus korvausvastuuta käsitellään myös yksinomaan vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä. Vakuutuksiin liittyy usein myös muita oikeuskysymyksiä, joissa vakuutuksenottaja tarvitsee asiantuntijan apua, olipa kyse sitten henkilö- tai esinevahingon korvattavuudesta vakuutussopimuksen rajoitusehtojen puitteissa tai korvausmäärästä. Hoidamme laajalti vakuutuksiin liittyviä asioita vakuutuksenottajan lukuun niin neuvotteluteitse, vakuutuslautakunnassa kuin tuomioistuimissakin.

Erilaisten vastuuperusteita, vahingonkorvauksen määrää ja näyttövelvollisuutta koskevien oikeusohjeiden sekä vakuutusoikeuden tuntemus ja niiden käytännön sovellettavuus ovat eräs erityisosaamista vaativa juridiikan ala. Asianajotoimisto LakimiesCom tarjoaa asiakkailleen tätä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden erityisosaamista muun muassa vastuuvakuutusten parissa hankittuun pitkäaikaisen työkokemukseen sekä asianajo- ja riidanratkaisukokemukseen perustuen.