Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
Liiketoiminnan harjoittamiseen, yhtiön omistukseen ja hallintoon sekä erilaisiin liiketoimintajärjestelyihin liittyy aina joukko erilaisia taloudellisia ja oikeudellisia kysymyksiä. Asianajotoimisto LakimiesCom tarjoaa yhtiöoikeudellista neuvontaa kattavasti kaikentyyppisille ja -kokoisille yrityksille asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Tyypillisesti hoitamamme yhtiöoikeudelliset toimeksiannot koskevat seuraavanlaisten tehtävien hoitamista:

  • yrityksen perustaminen
  • yhtiöjärjestyksen tai yhtiömuodon muutokset
  • osakassopimuksen laatiminen yhtiön omistajien ja mahdollisten rahoittajien välisistä suhteista sopimiseksi;
  • yrityksen omistuspohjan (esim. osakkeen luovutus, osakeanti, kannustinjärjestelyt) muutokset;
  • muut yritysjärjestelyt (mm. sulautuminen, jakautuminen tai liiketoiminnan luovutus);
  • yrityksen rahoittaminen ja pääomarakenteen muutokset;
  • yrityksen hallintoa koskevissa asioissa avustaminen (esim. yhtiökokous, hallitustyöskentely ja hyvä hallintotapa).