Loading...
Etusivu SE2022-02-17T11:04:37+03:00

Advokatbyrå LakimiesCom Oy

Advokatbyrå LakimiesCom Oy inledde sin verksamhet 2002. Fokusområden för våra tjänsters och juristers specialkompetens har alltid varit affärsjuridik, näringslivsrelaterade rättsfrågor och rättegångar samt andra typer av tvistelösning för samfund och privatpersoner.

Vi tillhandahåller för såväl företag, samfund som privatföretag juridisk experthjälp utifrån våra advokaters specialkompetens och kännedom om flera branscher.

Tack vare vårt företagarmässiga verksamhetssätt kan vi erbjuda våra klienter advokattjänster flexibelt och professionellt till en rimlig kostnad.

Advokatbyrå LakimiesCom Oy:s huvudkontor är beläget i Vanda (Aviapolis) nära Helsingfors-Vanda flygplats. LakimiesCom Oy har även en verksamhetspunkt i Vasa.

Våra tjänster

Vi tillhandahåller advokattjänster enligt nedan beskrivna rättsområden utifrån våra advokaters specialområden. Vi erbjuder företag av varierande typ och storlek i olika faser av sin livscykel bolags- och avtalsrättslig rådgivning, ofta kallad affärsjuridik, skräddarsydd efter klientens aktuella behov. Juridisk rådgivning med anknytning till byggande, bostads- och fastighetshandel är också ett av våra viktiga specialområden.

Vi åtar oss uppdrag relaterade till konkurser och företagsrekonstruktioner samt verkar som konkursförvaltare respektive utredare i dessa typer av ärenden. Vi tillhandahåller omfattande tjänster även för privatpersoner, särskilt gäller detta tviste- och andra civilrättsliga mål, såsom familje- och arvsrättsliga mål samt brottmål.

Klienter

För att värna om våra kundrelationer och klienters förtroende publicerar vi inte uppdrags- eller klientreferenser på vår webbplats. För att allmänt beskriva karaktären hos de uppdrag vi åtar oss presenterar vi nedan våra huvudsakliga kundsegment.

Fördelning av omsättning 2018

30 %

SME-företag

22 %

Andra företag

35 %

Privatpersoner

13 %

Stiftelser, föreningar och offentlig sektor

Arvode

Vi strävar efter att hålla en rimlig kostnadsstruktur för att kunna erbjuda våra klienter den experthjälp de behöver till synnerligen fördelaktiga kostnader och förmånligare än flera av våra konkurrenter utan att göra avkall på kvaliteten. Ifall inte annat avtalas med klienten bestäms vårt arvode efter branschpraxis till timpris. Debiteringsgrund är den tid som krävs för att genomföra ett uppdrag.

Timdebitering

Företag och privatpersoner: från 225 € + 24 % moms
Privatpersoner: från 215 € + 24 % moms

Advokater

Advokater